Právě se nacházíte: Domovská stránka Začátek podnikání Založení společnosti Občanské sdružení a jeho přeměna na spolky
Získejte radu od našich odborníků zdarma!
<
Petra Vitinová
Petra Vitinová
založení společnosti
Petra Vitinová
založení společnosti
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

Aleš Krabs
Aleš Krabs
tvorba webu
Aleš Krabs
tvorba webu
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

Robert Knotek
Robert Knotek
internetový marketing
Robert Knotek
internetový marketing
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

>

Podnikejsnadno.cz

Občanské sdružení a jeho přeměna na spolky

02. 11. 15:26

Občanské sdružení je nejrozšířenější právní formou neziskových organizací na území České republiky po roce 1989.

Činnost občanských sdružení je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Dle zákona jsou občanská sdružení zakládána buď za účelem sdílení zájmů, nebo za účelem obecně prospěšné činnosti.

Občanské sdružení vzniká registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky. Na základě zákona může podnikat v rámci svých cílů a případný zisk musí použít dle uvedených účelů sdružení. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem dojde k 1.1. 2014 k přeměně dosavadních občanských sdružení na spolky.

Občanské sdružení je dle českého práva právnickou osobou a má vlastní právní subjektivitu, což ho opravňuje jednat vlastním jménem.

Postup založení

Občanské sdružení mohou založit nejméně tři občané, přičemž alespoň jednomu z nich musí být více než 18 let. Přípravný výbor si zvolí svého zmocněnce, na jehož adresu bude doručována korespondence.

Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení, k návrhu připojí stanovy občanského sdružení ve dvojím provedení a oboje společně zašle na Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra.

Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu došel návrh, který nemá vady. Je-li návrh bez vad a neshledá-li Ministerstvo ve stanovách rozpor se zákonem, sdružení zaregistruje. Právní subjektivita sdružení vzniká dnem registrace.

Nebyla-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů ode dne, kdy ministerstvu došel návrh, doručena ověřená kopie stanov nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace, vzniká sdružení automaticky uplynutím předepsané lhůty.

Přeměna na spolky

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku začíná občanským sdružením běžet tříletá lhůta, během níž by se měly přeměnit na spolky. Po schválení zákona o veřejné prospěšnosti se spolky, které budou chtít provozovat služby, budou muset registrovat jako spolky veřejně prospěšné.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Ke stažení

Zpracovávám...