Právě se nacházíte: Domovská stránka Začátek podnikání Právo Jak je možné nakládat s obchodním tajemstvím - co je to licence, podlicence apod.

Podnikejsnadno.cz

Jak je možné nakládat s obchodním tajemstvím - co je to licence, podlicence apod.

09. 10. 10:59

Podnikatelé mohou celou řadu skutečností utajovat a považovat je za své vlastní obchodní tajemství. To může v některých případech představovat univerzální návod, který může jiné firmě posloužit k zisku a rozvoji podnikání, a může být obchodovatelné a původnímu majiteli přinášet zisk.

Výhradní a nevýhradní licence

obchodnímu tajemství má práva pouze majitel společnosti, ve které toto obchodní tajemství vzniklo. Obchodní tajemství se může podnikatel dále snažit utajit, nebo ho naopak poskytnout široké veřejnosti. Dále může toto obchodní tajemství udělovat jiným podnikatelům za úplatu v rámci tzv. licence. Licence můžeme rozdělit na výhradní a nevýhradní. Zatímco výhradní licence je poskytnuta na konkrétním území pouze jednomu podnikatelskému subjektu se slibem, že další podnikatelský subjekt ji obdržet nemůže, licence nevýhradní může být poskytována nejrůznějšímu počtu podnikatelů na jednom území. V licenční smlouvě je pak uvedeno území, pro které se licence poskytuje a také přesný čas, pro který je licence sjednána. Ve smlouvě může být také jasně uvedeno, že po skončení doby licence, již nesmí podnikatel obchodní tajemství dále používat.

Možnost podlicence

V některých případech může být držitel licence oprávněn sjednávat tzv. podlicence, tedy možnost udílet licenci i dalším podnikatelským subjektům. I tento fakt je součástí licenční smlouvy, případně lze udílení licencí ve smlouvě výslovně zakázat. Licenční smlouva musí obsahovat povinně pouze místní a časovou působnost a výši úplaty. Pokud neobsahuje ustanovení o výpovědní lhůty, pak se jako výpovědní lhůta považuje období jednoho roku po kalendářním měsíci, kdy byla výpověď doručena. Stejně jako licenční smlouva i výpověď z této smlouvy musí mít písemnou podobu.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...