Právě se nacházíte: Domovská stránka Začátek podnikání Podnikatelský plán Finanční plán

Podnikejsnadno.cz

Finanční plán

01. 11. 21:37

Finanční plán je součástí podnikatelského plánu a je klíčovým předpokladem pro systematické řízení podniku. Měl by být v ideálním případě vypracováván v pravidelných intervalech. Dělí se na dlouhodobý finanční plán (na více let dopředu) a na krátkodobý finanční plán (na následujících 12 měsíců). Po přečtení následujících řádků byste měli mít základní představu o tom, jak se takovýto plán sestavuje.

Tak především by každý finanční plán měl vycházet z určité strategie podniku, měl by sledovat podnikové cíle a měl by vyústit ve zpracování tří základních finančních výkazů, rozvahy, výkazu zisků a ztrát a plán toku hotovosti (cash flow).

                         

Základní postup vytvoření finančního plánu:

  • Určení výchozích předpokladů – finanční analýza, která nám objasní prostřednictvím svých ukazatelů finanční zdraví podniku
  • Definování finančních cílů – vychází z finanční analýzy a musí být v souladu se strategickými cíly podniku.
  • Sestavení výkazu zisků a ztrát – sestavujeme ho s pomocí dílčích plánů, a to investičního a odpisového, plánu financování investičních potřeb, plánu tržeb a plánu nákladů.
  • Na závěr vypracujeme plánovanou rozvahu a plánovaný tok hostovosti.

 

Jednou z nejdůležitějších součástí finančního plánu je stanovení finančních cílů. Správné nastavení těchto cílů je předpokladem pro správné vypracování dílčích plánů, ze kterých se potom sestavuje komplexní finanční plán.

Finanční cíle by měly zahrnovat následující oblasti:

  • Investice – jsou součástí investičního a odpisového plánu, jež by se měl vypracovat jako první, a také plánu financování investičních potřeb, který pojednává o způsobu financování investic podniku a předkládá se například bance či investorovi.
  • Tržby – velmi důležitá součást finančních cílů. Tržby bychom měli odhadovat na základě tržeb z minulých období a zohlednit trendy v odvětví, situaci na trhu nebo technologický vývoj.
  • Náklady – celkové náklady dostaneme součtem dílčích nákladů, které jsme určili v plánu potřeby zaměstnanců (především tedy mzdové náklady), marketingovém plánu, plánu provozních nákladů, plánu financování investičních potřeb, odpisového plánu atd. Spojením plánovaných tržeb a plánovaných nákladů získáme plánovaný výkaz zisků a ztrát.
  • Zisk – je primárním finančním cílem a jeho upravováním ve finančním plánu také často dochází ke změnám v dílčích plánech.
  • Řízení provozního kapitálu – důležité pro řízení cash flow pro sestavování rozvahy

 

Finanční plán představuje pro mnohé podnikatele noční můru, neboť klade vysoké nároky na jeho znalosti a schopnosti. Pro maximálně efektivní podnikatelskou činnost je ale nezbytností a jeho správné sestavení může tvořit hranici mezi úspěchem a neúspěchem. 

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...