Právě se nacházíte: Domovská stránka Všeobecné obchodní podmínky
Získejte radu od našich odborníků zdarma!

Podnikejsnadno.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Internetového portálu Podnikátor.cz

Platné od 22. 5. 2013

Všeobecné obchodní podmínky mezi objednavatelem reklamy (dále jen „Objednatel“) pro prezentování jeho reklamních a jiných sdělení na internetovém portálu pro podnikatele www.podnikátor.cz (dále jen „Poskytovatel“)


Obsah:

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

2) REKLAMNÍ PODKLADY

3) INZERTNÍ PODMÍNKY

4) PRÁVO POSKYTOVATELE NA ODMÍTNUTÍ REKLAMY

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

6) REKLAMACE ZVEŘEJNĚNÉ REKLAMNÍ KAMPANĚ

7) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8)KONTAKT NA POSKYTOVATELE


1) OBECNÁ USTANOVENÍ

-Poskytovatel je provozovatelem internetových stránek dostupných na internetové adrese (URL) www.podnikator.cz. Poskytovatel je oprávněn poskytovat prostor pro reklamu na jednotlivých www stránkách ze svého webu podle platného ceníku, jenž se nachází na internetové adrese (URL) http://www.podnikator.cz/reklama-na-podnikatorcz

-Objednatel reklamní kampaně je fyzická či právnická osoba, objednávající reklamu na stránkách z mediálního portfolia Poskytovatele. Reklamní kampaní může být prezentace na volných plochách našeho serveru, která může mít některou z následujících forem: bannery, PR články, video materiály, rozhovory apod.

2) REKLAMNÍ PODKLADY

-Za včasné a bezchybné dodání podkladů poskytovateli je plně zodpovědný objednatel reklamní kampaně

-Veškeré reklamní podklady a další náležitosti musí objednatel poskytnout poskytovateli nejpozději do 5 pracovních dnů před datem začátku kampaně

-Veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí objednavatel poskytnout nejpozději 3 pracovní dny před datem změny, jinak poskytovatel neodpovídá za včasnou změnu, která bude vyřízena v nejbližším možném termínu

-Se změnou v již existující reklamní kampani musí souhlasit jak poskytovatel tak objednatel

3) INZERTNÍ PODMÍNKY

-Pokud není sjednán přesný termín začátku reklamní kampaně, bude zveřejněna v nejbližším možném termínu

-Pokud objednatel objedná reklamu o velikosti, která nezodpovídají standardnímu rozměru inzerce na internetových stránkách poskytovatele, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru, nebo může být vrácen objednateli k přepracování

4) PRÁVO POSKYTOVATELE NA ODMÍTNUTÍ REKLAMY

-Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění reklamy, banneru, PR článku, videa z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy, nebo odporuje zájmům, či by mohl poškodit dobré jméno poskytovatele

-Poskytovatel je povinen tuto skutečnost objednateli oznámit a není povinen odmítnutí zdůvodnit

-Poskytovatel má právo nepřijmout smlouvu na zveřejnění inzerce od objednatele, který dluží za dříve zveřejněnou reklamu, případně pozastavit plnění až do doby zaplacení dlužné částky

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

-Cena se vypočítává dle platného ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných podmínek a nachází se na internetové adrese (URL) http://www.podnikator.cz/reklama-na-podnikatorcz

-Ceny uvedené v ceníku obsahují aktuální sazbu DPH 21%

-Faktury za poskytování reklamy jsou uhrazeny objednatelem, není-li na základě souhlasu poskytovatele povoleno jinak, vždy před započetím reklamní kampaně

6) REKLAMACE ZVEŘEJNĚNÉ REKLAMNÍ KAMPANĚ

-Objednatel má v případě nesprávného zveřejnění reklamy ze strany poskytovatele (špatná URL, obrázky, atd.) nárok na na opravu zveřejněné reklamy a to nejpozději do 5ti pracovních dnů od podání písemné stížnosti poskytovateli. Podmínky a nároky na zveřejnění reklamy v ucelené podobě by měl objednatel poslat poskytovateli emailem a to nejpozději do 5 pracovních ode dne začátku reklamní kampaně

7) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

-Speciální či netypické reklamní projekty, které nejsou obsaženy v našem ceníku, realizujeme vždy po domluvě a za smluvní ceny

-Poskytovatel nezodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci uveřejněné dle těchto obchodních podmínek

8) KONTAKT NA POSKYTOVATELE

redakce@podnikator.cz

 

Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...