Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Druhy pracovního poměru Výpočet příjmu spoluvlastníka
Získejte radu od našich odborníků zdarma!
<
Petra Vitinová
Petra Vitinová
založení společnosti
Petra Vitinová
založení společnosti
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

Aleš Krabs
Aleš Krabs
tvorba webu
Aleš Krabs
tvorba webu
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

Robert Knotek
Robert Knotek
internetový marketing
Robert Knotek
internetový marketing
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

>

Podnikejsnadno.cz

Výpočet příjmu spoluvlastníka

Hned na úvodu je jistě vhodné vysvětlit pojem spoluvlastnictví. Tím je označováno vlastnictví jedné společné věci více osobami. Více osobami znamená, vlastnit tu danou věc dvěma nebo více lidmi. Dané spoluvlastnické podíly je možné rozdělit na podíly určené ideálně, ale také na reálné spoluvlastnické podíly (daný vlastník má určenou danou svou část, která mu patří). Můžeme se setkat jak v právní , tak i v účetní či ekonomické terminologii s pojmem podílové spoluvlastnictví. To je právě již zmíněné spoluvlastnictví ideálně určených podílů. Jiná spoluvlastnictví mohou vyžadovat zvláštní právní úpravy. Tím je na mysli například bytové spoluvlastnictví, kanalizací. Vznik spoluvlastnictví je dán zejména smlouvou o koupi dané věci nebo darováním. Spoluvlastnictví může také vznikat na základě dědického řízení.

Příjmy, které jsou dosažené v průběhu činnosti společně více poplatníky (nejmenším počtem spoluvlastníků jsou dva vlastníci) z hodnoty spoluvlastnictví ke konkrétní věci nebo také ze společných práv, která jsou nastavená z určitého důvodu ke konkrétní věci či situaci, si rozdělují poplatníci mezi sebou podle jejich spoluvlastnických podílů. Samozřejmě je nutné klást důraz také na konkrétní společné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení daných konkrétních věcí či situací.

Výjimkou je výpočet příjmu spoluvlastníka, kde spoluvlastnické podíly k užívání daných věcí daných spoluvlastníků jsou určené písemnou smlouvou. Ta udává, jak velké spoluvlastnické podíly mají dané osoby (podíly jsou jinak velké, než odpovídají jejich spoluvlastnickým podílům). Je nutností, aby byla smlouva podepsána všemi spoluvlastníky, kteří mají určité právo k užívání věci. Následně výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z užívání dané věci, se rozděluj podle podepsané smlouvy. Nutností je rozdělení výdajů ve stejném poměru jako jsou příjmy. Pokud nejsou rozděleny výdaje a příjmy mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mají spoluvlastníci právo uplatnit výdaje podíly pouze v prokázané výši.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Ke stažení

Zpracovávám...