Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňové výdaje Soubory movitých věcí a odpisy

Podnikejsnadno.cz

Soubory movitých věcí a odpisy

23. 04. 13:38

Z hlediska odpisování je nutnou podmínkou vstupní cena vyšší než 40 tisíc korun. Ovšem odpisy je možné dělat i pro majetek v nižší hodnotě, pokud je zařazený do tzv. souboru movitých věcí, kdy se nebere v potaz cena, či hodnota jednoho kusu, ale souboru jako celku.

Co se týká podstaty samostatných movitých věcí a jejich souborů, tak se jedná o movité věci se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je v souhrnu vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.

Souborem movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením mohou být, jak části výrobního celku, tak libovolného celku majetku, vymezeného v jednotlivých šesti odpisových skupinách, které jsou podrobně vymezeny v příloze Zákona o dani z příjmu.

Typickým příkladem souboru movitých věcí jsou například kancelářské potřeby, které jsou z hlediska odpisování zařazeny do odpisové skupiny 1, nebo také nábytek, který nalezneme v odpisové skupině 2, dekorace či drobnější vybavení, které by samo o sobě nedosáhlo na stanovenou vstupní cenu, i když doba jejich použitelnosti je delší než 1 rok. Co se týká zařazení do správné odpisové skupiny, tak celý soubor movitých věcí je zařazen podle hlavního funkčního předmětu.

Soubor movitých věcí je nutné evidovat podle zákona zvlášť tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru. Je třeba určit hlavní funkční předmět, a o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky), vést záznamy, a to včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí, a v neposlední řadě také částek odpisů, včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru movitých věcí.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...