Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňové výdaje Specifika odpisování nehmotného majetku

Podnikejsnadno.cz

Specifika odpisování nehmotného majetku

23. 04. 13:33

U nehmotného majetku z hlediska odpisování, nalezneme v Zákoně o dani z příjmu několik specifik.

Jinak platí, že pro nehmotný majetek se užijí obdobná ustanovení jako pro dlouhodobý hmotný majetek.

Zvláštní ustanovení nalezneme ohledně toho, kdo může nehmotný majetek odpisovat. V Zákoně o dani z příjmu je stanoveno, že nehmotný majetek může kromě vlastníka odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu.

U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to audiovizuální dílo 18 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

U nehmotného majetku, nabytého vkladem nebo přeměnou, pokračuje nabyvatel v odpisování započatém původním vlastníkem za podmínky, že vkladatelem, zanikající nebo rozdělené obchodní společnosti nebo družstva, mohly být odpisy u tohoto nehmotného majetku uplatňovány.

U nehmotného majetku vloženého naopak poplatníkem může nabyvatel uplatnit v úhrnu odpisy jako výdaje (náklady), jen do výše úhrady prokázané vkladatelem. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování, přitom poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy s přesností na dny.

Při zahájení, popřípadě ukončení, odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na dané zdaňovací období v závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...