Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňová evidence Odpisy v účetnictví a daňové evidenci

Podnikejsnadno.cz

Odpisy v účetnictví a daňové evidenci

23. 04. 12:52

Pravidla pro daňové odpisování nalezneme ve Společných ustanoveních Zákona o dani z příjmu. Pravidla pro odpisování najdeme v části společných ustanovení proto, že se jedná o shodná pravidla, jak pro právnické, tak pro fyzické osoby, jimž jsou jinak věnovány samostatné části Zákona o dani z příjmu.

S odpisy navíc nakládáme víceméně podobně, jak při vedení účetnictví, tak při vedení daňové evidence, alespoň, co se tedy týče daňových odpisů. V obou typech vedení účetnictví upravují odpisy až samotný základ daně, a to tak, že ho snižují o stejně vypočtený odpis. Ten může být zjištěn metodou rovnoměrného odpisování, nebo pomocí metody zrychleného odpisování (oběma typům se podrobněji věnují samostatné články).

Vedeme-li podvojné účetnictví, účtujeme navíc v průběhu běžného období do nákladů odpisy účetní. Ty mohou být ztotožněny s odpisy daňovými, nebo mohou a většinou bývají vypočteny odlišně, za účelem toho, aby vystihly skutečnou míru opotřebení daného majetku, v konkrétních podmínkách firmy. Obvykle se u nich prodlužuje doba odpisování. Účetní odpisy účtujeme podle standardní účtové osnovy na účet odpisů – 551 (na MD – má dáti), a na účet oprávek 082 (na D – dal).

Účetní odpisy tedy vstupují do výsledku hospodaření firmy v podvojném účetnictví, kdy je pomocí běžného nákladového účtu přenášena do nákladů hodnota odpisovaného majetku. Zároveň si firma může o zákonné daňové odpisy snížit daňový základ, což jí umožňuje využít i zdrojovou funkci odpisů, kdy může uspořené peníze na daních použít na financování nového majetku poté, co doodepíše předcházející majetek.

Při vedení daňové evidence se odpisy někdy píší do tzv. nepeněžního deníku, jako nepeněžní operace, kdy se k poslednímu dni zdaňovacího období (31.12.), vyčíslí jako položka, o kterou bude v rámci daňového přiznání snížen základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Jako takové se zapisují do Přílohy č. 1, coby snižující položka základu daně.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...