Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňová evidence Jak postoupit pohledávku

Podnikejsnadno.cz

Jak postoupit pohledávku

16. 04. 14:46

Ani po opakovaných urgencích vám dlužník nezaplatil fakturu? Postupte pohledávku a získejte alespoň část dluhu.

Postoupení pohledávky (cese či cessio) je převod pohledávky z původního věřitele (postupitele) na věřitele nového (postupníka), a to včetně příslušenství pohledávky a všech práv s ní spojených (dle § 524 a násl. Občanského zákoníku).

Pohledávku postupujeme na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem a postupníkem. Pohledávku lze postoupit i bez písemného souhlasu dlužníka, po uzavření smlouvy o postoupení pohledávky však musíme změnu věřitele písemně oznámit dlužníkovi. Pokud by původní věřitel dlužníkovi postoupení pohledávky neoznámil či mu nový věřitel toto postoupení neprokáže, může dlužník svůj dluh uhradit věřiteli původnímu, a to bez jakýchkoliv následků.

Pohledávky, které postoupit nemůžeme

Nelze postoupit tyto pohledávky:

  1.  pohledávky, které zanikají nejpozději věřitelovou smrtí,
  2. pohledávky, u kterých by se změnou věřitele změnil obsah,
  3. pohledávky, které nemohou být postižitelné výkonem rozhodnutí,
  4. pohledávky, u kterých bylo postoupení znemožněno dohodou mezi dlužníkem a věřitelem.

Úplatné a bezúplatné postoupení pohledávky

Pohledávky může být postoupena úplatně (prodána) či neúplatně (darována). Tyto dva způsoby postoupení se liší obsahem postoupení.

Při postoupení pohledávky úplatně odpovídá postupitel postupníkovi za to, že:

  • se postupník nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem,
  • dlužník splnil postupiteli závazek dříve, než měl povinnost splnit postupníkovi,
  • postoupená pohledávka či její část zanikla započtením nároku dlužníka postupiteli.

V případě postoupení pohledávky úplatně ručí původní věřitel za dobytnost pohledávky až do výše přijaté úplaty, pokud se původní věřitel k ručení písemně zaváže. Pokud tedy dlužník novému věřiteli nezaplatí, může nový věřitel zaplacení pohledávky požadovat od původního věřitele. 

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...