Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňová evidence Charakteristika účtů účtové skupiny 03

Podnikejsnadno.cz

Charakteristika účtů účtové skupiny 03

03. 11. 10:00

Do účtové skupiny 03, která se nazývá Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, patří:

  • pozemky bez ohledu na výši ocenění (pokud se nejedná o zboží),
  • umělecká díla, která nejsou součástí stavby,
  • sbírky (které mají muzejní povahu),
  • kulturní památky movité,
  • předměty kulturní hodnoty,
  • také jsou zde zařazeny movité věci, které jsou dané zvláštními právními předpisy. 

Tento vyčleněný dlouhodobý hmotný majetek se tedy neodepisuje.

Charakteristika účtů účtové skupiny 03

Účet 031 - pozemky

Účet 031 je vymezen pro účtování o pozemcích. Ty patří do dlouhodobého hmotného majetku bez ohledu na výši ocenění, pokud se nejedná o zboží. Pozemky jsou řazeny mezi stálá aktiva, neodepisují se. Pokud dojde k převodu vlastnictví k dané nemovitosti (ty podléhají vkladu do katastru nemovitostí), považuje se za okamžik uskutečnění účetního případu den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Pozemkem se rozumí část zemského povrchu, která je oddělená od sousední části hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, dále hranicí vlastnickou, hranicí držby, druhů pozemků.

Pozemky se oceňují pořizovací cenou (to je chápáno při nákupu pozemku. Ocenění pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů). Dále se pozemky oceňují reprodukční pořizovací cenou. To je použito při pořízení bezúplatným převodem.

Součástí ocenění pozemku je pak cena pořízení pozemku, ale také výdaje vynaložené v souvislosti s pořízením tohoto majetku.

Účet 032 - umělecká díla a sbírky

Tento účet je vymezen pro umělecká díla, která nejsou součástí stavby. Dále je účet vymezen pro sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, obdobné movité věci, které jsou stanovené zvláštním právním předpisem. Tato umělecká díla se neodepisují.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...