Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňová evidence Účtování dotací ze státního rozpočtu

Podnikejsnadno.cz

Účtování dotací ze státního rozpočtu

16. 10. 09:56

Dotace je nevratné finanční plnění, které je poskytnuto ze státního rozpočtu či veřejných financí na stanovený účel, jenž je dán podmínkami pro poskytnutí dotace.

Principy poskytnutí dotace:

  • dotace je poskytována pouze účelově a žadatel musí tedy doložit, k čemu bude dotace využita,
  • dotace musí být spotřebována do určitého data a v souladu s účelem, jinak musí příjemce dotaci vrátit poskytovateli,
  • dotace může být použita pouze na úhradu investičních, provozních a finančních nákladů,
  • na dotaci není právní nárok.

V praxi se v účetnictví setkáváme většinou s dotacemi na pořízení dlouhodobého majetku (investiční dotace) a dotacemi na provoz (provozní či neinvestiční dotace).

Účtování dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Příklad účtování dotace na pořízení stroje v pořizovací ceně 350 000 Kč, kdy účetní jednotce byla přiznána dotace ve výši 100 000 Kč. Postup účtování:

1.     Nárok na dotaci ve výši 100 000 Kč: 346 (Dotace ze státního rozpočtu) / 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku)

2.     Příjem dotace na bankovní účet (na základě výpisu z bankovního účtu) ve výši 100 000 Kč: 221 (Bankovní účty) / 346 (Dotace ze státního rozpočtu)

3.     Přijatá faktura na nákup stroje ve výši 350 000 Kč: 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) / 321 (Dodavatelé)

4.     Úhrada faktury za nákup stroje z bankovního účtu 350 000 Kč: 321 (Dodavatelé) / 221 (Bankovní účty)

5.     Zařazení stroje do užívání: 250 000 Kč: 022 (Samostatné movité věci a soubory movitých věcí) / 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) – dotace snižuje vstupní cenu dlouhodobého hmotného majetku

Účtování provozní dotace

Provozní dotace slouží jako podpora činností (krytí provozních nákladů), které účetní jednotka za tržních podmínek neprovádí. Účtují se ve věcné a časové souvislosti do provozních výnosů (účet 648 – Jiné provozní výnosy), aby v účetních obdobích nevznikal zisk ani ztráta.

Příklad účtování dotace na provozní náklady ve výši 30 000 Kč. Postup účtování:

1.     Nárok na dotaci ve výši 30 000 Kč: 346 (Dotace ze státního rozpočtu) / 648 (Jiné provozní výnosy)

2.     Příjem dotace na bankovní účet (na základě výpisu z bankovního účtu) 30 000 Kč: 221 (Bankovní účty) / 346 (Dotace ze státního rozpočtu)

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...