Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňová evidence Jak účtovat kurzové rozdíly

Podnikejsnadno.cz

Jak účtovat kurzové rozdíly

11. 10. 10:21

Kurzové rozdíly nám vznikají v důsledku nesouladu kurzů mezi jednotlivými obdobími. Příkladem může být jiný kurz při přijetí faktury ze zahraničí a jiný kurz při placení této faktury.

účtování kurzových rozdílů využíváme výsledkové účty:

  • 563 (Kurzové ztráty) – pokud došlo ke zvýšení aktuálního kurzu proti kurzu dřívějšímu.
  • 663 (Kurzové zisky) – v případech, kdy se aktuální kurz oproti dřívějšímu sníží.

Kurzové rozdíly u pohledávek

Cizí měnu u pohledávek přepočítáváme podle kurzu ČNB platného v den vystavení faktury nebo podle pevně stanoveného kurzu účetní jednotkou.

Přiklad účtování kurzových rozdílů u faktury vystavené zahraničnímu odběrateli:

1.     Faktura za zboží vystavená zahraničnímu odběrateli ve výši 9 000 Kč: 311 (Odběratelé) / 604 (Tržby za zboží)

2.     Platba faktury ve výši 8 800 Kč: 221 (Bankovní účty) / 311 (Odběratelé)

3.     Zaúčtování kurzového rozdílu (v tomto případě kurzového zisku) 200 Kč: 663 (Kurzové zisky) / 311 (Odběratelé)

Kurzové rozdíly u závazků

U závazků přepočítáváme cizí měnu v den, kdy obdržíme fakturu od zahraničního dodavatele podle pevného kurzu stanoveného účetní jednotkou nebo kurzu ČNB platného pro daný den.

Příklad účtování kurzových rozdílů u faktury přijaté od zahraničního dodavatele:

1.     Faktura přijatá za nákup stroje ve výši 250 000 Kč: 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) / 321 (Dodavatelé)

2.     Zařazení stroje do užívání 022 (Samostatné movité věci a soubory movitých věcí) / 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku)

3.     Zaplacení faktury zahraničnímu dodavateli ve výši 250 500 Kč: 321 (Dodavatelé) / 221 (Bankovní účty)

4.     Zaúčtování kurzového rozdílu (kurzové ztráty) 500 Kč: 563 (Kurzové ztráty) / 321 (Dodavatelé)

Kurzové rozdíly na konci účetního období

V případě, že k 31. 12. nejsou pohledávky či závazky uhrazeny, je nutné je přepočítat podle kurzu ČNB platného k tomuto dni. Všechny kurzové rozdíly pak zaúčtujeme výsledkově na účty 563 (Kurzové ztráty) a 663 (Kurzové zisky).

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...