Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňová evidence Základní pojmy daňové soustavy

Podnikejsnadno.cz

Základní pojmy daňové soustavy

08. 10. 14:46

pero a kalkulackaDaň – jedná se o zákonem stanovenou platbu do státního rozpočtu. Platí ji fyzické nebo právnické osoby.

Daňová záloha – jedná se o část daně, která musí být hrazena dříve, než bude ukončeno dané zdaňovací období.

Nedoplatek daně – tento nedoplatek vzniká situací, kdy celkové zálohy jsou nižší než vyměřená celková daň. Nedoplatek daně musí být do určitého stanoveného data uhrazen.

Přeplatek daně – tento přeplatek vzniká situací, kdy celkové zálohy jsou vyšší než vyměřená celková daň. Přeplatek daně je vrácen správcem daně nebo je ho možné započítat na novou daňovou povinnost.

Splátka daně – jedná se o část stanovené velikosti daně v průběhu daného zdaňovacího období.

Poplatník daně – fyzická nebo právnická osoba, která ze zákona nese daňové břemeno.

Plátce daně – fyzická nebo právnická osoba, která je povinna daň vypočítat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu pod svou majetkovou odpovědností.

Správce daně – jde o finanční orgán (úřad), kterému plátce daň poukazuje, dále tento orgán kontroluje správnost výpočtu daně a odvádí daně. Tento orgán také ukládá sankce v případě neplnění daňových povinností.

Předmět daně – finanční hodnota, na jejímž základě je uložena daňová povinnost.

Základ daně – jedná se o předmět daně, který je vyjádřen v peněžních nebo naturálních jednotkách, z něhož se daň počítá.

Sazba daně – jde o jednotku určení výše daně za zdaňovací období. Nejčastěji se jedná o procento ze základu daně.

Sleva na dani – jde o částku, o níž je platba vypočítané daně snížena ve zvláštních zákonem stanovených případech.

Daňové přiznání – dokument, ve kterém je plátce daně povinen uvést všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně. Následně tento dokument musí plátce daně v daňovém přiznání předložit finančnímu úřadu v termínu, který je stanoven v daňovém zákoně.

Zdaňovací období – časový interval, období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést.

 

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...