Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňová evidence Pohledávky v cizí měně, kurzové rozdíly a opravné položky k pohledávkám

Podnikejsnadno.cz

Pohledávky v cizí měně, kurzové rozdíly a opravné položky k pohledávkám

08. 10. 14:46

Zákon o účetnictví udává povinnost účtovat o obchodních operacích, které vzniknou v zahraničí, jak v českých měnách, tak i zahraničních. Ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka použít, pro přepočet cizí měny na českou měnu, denní kurzy podle České národní banky. Také je možnost použití pevných kurzů.

Kurzové rozdíly vznikají v praxi na základě časového nesouladu mezi okamžikem vzniku pohledávky a okamžikem její úhrady. Tyto kurzové rozdíly vznikají vlivem kolísání kurzů měn a ovlivňují hospodářský výsledek. Účtují se na výsledkové účty prostřednictvím nákladových a výnosových účtů.

Použití účtů:

Účet 563 – kurzové ztráty.

Účet 663 – kurzové zisky.

Kurzové rozdíly je možné členit podle období jejich vzniku:

1.     Vznikají v průběhu účetního období při vypořádání položky vedené v cizí měně.

2.     Vznikají k rozvahovému dni. Zde je nutné k rozvahovému dni přepočítat hodnotu cizích měnových položek aktuálním kurzem.

Úkolem opravných položek k pohledávkám je upravit ocenění majetku v případě, že se při jeho inventarizaci prokáže, že tržní cena majetku je přechodně nižší, než je cena, v níž je majetek zachycen v účetnictví. Hodnotí se zde zejména pohledávky po lhůtě jejich splatnosti. U nich dochází k možné existenci rizika, že nebudou dlužníkem v plné jejich výši uhrazeny.

Při operaci s těmito opravnými položkami je nezbytné rozlišit účetní a daňové hledisko těchto položek.

Opravné položky (zákonné) se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení a dále k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994.

Při účtování opravných položek k pohledávkám se požívají tyto účty:

Účty 558 a 559 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti.

Účet 391 – Opravná položka k pohledávkám.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...