Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňová evidence Oceňování zásob materiálu při inventarizaci
Získejte radu od našich odborníků zdarma!
<
Petra Vitinová
Petra Vitinová
založení společnosti
Petra Vitinová
založení společnosti
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

Aleš Krabs
Aleš Krabs
tvorba webu
Aleš Krabs
tvorba webu
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

Robert Knotek
Robert Knotek
internetový marketing
Robert Knotek
internetový marketing
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

>

Podnikejsnadno.cz

Oceňování zásob materiálu při inventarizaci

08. 10. 14:46

Účetní jednotka má za povinnost porovnávat užitné hodnoty zásob s jejich oceněním v účetnictví. Inventurní komise může zjistit tyto skutečnosti:

1.     Zásoby mají vyšší užitnou hodnotu.

2.     Zásoby mají nižší užitnou hodnotu.

Zjistí-li se, že užitná hodnota zásob je vyšší, o tomto přírůstku zásob se neúčtuje, jelikož dochází k respektování zásady opatrnosti v účetnictví. Ta říká, že v účetnictví se vykazuje a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Tato zásada je realizována tvorbou rezerv a opravných položek.

Zjistí-li se, že užitná hodnota zásob je nižší, než cena zásob vykázaná v účetnictví, dojde k ocenění zásob touto nižší cenou. Jedná se o úbytek hodnoty zásob. Na základě rozboru zjistí komise, zda se jedná o trvalou nebo dočasnou hodnotu.

Pokud jde o trvalé snížení hodnoty zásob, účtuje se na nákladový účet 549. Přechodné snížení hodnoty zásob se tvoří opravnou položkou k zásobám. Tato opravná položka k zásobám se tvoří pouze v případě, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví nemá trvalý charakter. Není možné tvořit opravné položky na vyšší hodnoty zásob. Účet opravné položky může vykazovat pouze pasivní zůstatek. Pokud vznikne důvod pro zánik opravné položky, vyúčtuje se její částečné nebo úplné rozpuštění ve prospěch účtu 559. Pokud dojde ke změně z přechodného snížení hodnoty zásob na trvalé, při další inventarizaci se sníží opravná položka na účtu 191 a bude se účtovat souvztažně s účtem 549.

Trvalé snížení hodnoty materiálu: 549/112

Dočasné snížení hodnoty mat.: 559/191

Rozpuštění opravné položky: 191/559

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Ke stažení

Zpracovávám...