Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daňová evidence Účtování o dlouhodobém majetku
Získejte radu od našich odborníků zdarma!
<
Petra Vitinová
Petra Vitinová
založení společnosti
Petra Vitinová
založení společnosti
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

Aleš Krabs
Aleš Krabs
tvorba webu
Aleš Krabs
tvorba webu
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

Robert Knotek
Robert Knotek
internetový marketing
Robert Knotek
internetový marketing
Zaslat dotaz
Máte dotaz na našeho odborníka?

Zeptejte se nyní a dostanete odpověď zdarma!

>

Podnikejsnadno.cz

Účtování o dlouhodobém majetku

30. 09. 15:59

Obecně se dlouhodobým hmotným majetkem stává pořizovací majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání.

Dlouhodobý majetek pro obor účetnictví rozdělujeme na majetek hmotný a nehmotný. Pro hmotný majetek jsou vyhrazeny účtové třídy 02 a 03 a řadí se sem:

  • Pozemky brané jako zboží bez ohledu na cenu
  • Stavby bez ohledu na cenu a dobu použitelnosti. Stavbami se rozumí budovy, důlní díla, lomy, pískovny apod. další stavby vymezuje zákon o vodovodech a kanalizacích.

Souborem movitých věcí se pak rozumí dílčí část výrobního celku. Soubory movitých věcí jsou vedeny samostatně, aby bylo možné zjistit – technické a hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, či určení hlavního funkčního předmětu souboru.

Jiným dlouhodobým majetkem bez ohledu na cenu rozumíme ložiska nevyhrazeného nerostu, či jejich části, umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, či kulturní památky v souladu se zákonem o památkové péči, technické zhodnocení u samostatné stavby

Do dlouhodobého majetku lze také začlenit – nedokončený dlouhodobý majetek, zařazený do účtové skupiny 04, poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek spadají pod účtovou skupinu 05 a oceňovací rozdíl k nabytému majetku, který se řadí pod účtovou skupinu 09.

Dlouhodobým nehmotným majetkem, který je zařazený v účtové třídě 01 se rozumí:

  • Zřizovací údaje, kterými je souhrn výdajů vynaložený na založení účetní jednotky
  • Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
  • Software s dobou použitelnosti delší než 1 rok
  • Ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než 1 rok

Jiným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou – povolenky na emise, či preferenční limity. Dlouhodobým finančním majetkem však rozhodně nejsou – znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy reklamních akcí, či certifikace systému jakosti.

Pořízení dlouhodobého majetku, ať už hmotného, či nehmotného se účtuje prostřednictvím tzv. kalkulačních účtů, kterým je přiděleno číslo 041 – pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a 042 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku.  Účtování hmotného, či nehmotného dlouhodobého majetku se provádí zpravidla při:

  • Koupi
  • Vytvoření vlastní činnosti
  • Darováním
  • Nabytí práv z výsledku duševní tvořivé činnosti

Pokud se rozhodnete pořídit si dlouhodobý majetek, počítejte s tím, že průběh je podobný provozním činnostem. Například při výstavbě nemovitosti vznikají provozní náklady spojené se stavebním materiálem, elektrickou energií, či vodou.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Ke stažení

Zpracovávám...