Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Účetnictví a daně Daně Daň z převodu nemovitostí

Podnikejsnadno.cz

Daň z převodu nemovitostí

08. 10. 14:24

Převod nemovitosti znamená jednorázový bezúplatný převod vlastnictví dané nemovitosti z určité jedné osoby na osobu druhou.

Právní subjekty:

1.     Převodce – vystupuje jako prodávající.

2.     Nabyvatel – vystupuje jako kupující.

Poplatník daně:

1.     Poplatníkem je převodce nebo-li prodávající. Nabyvatel zde vystupuje tedy jako ručitel.

2.     Poplatníkem je nabyvatel v případě, kdy dojde k nabytí dané nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení (rozhodnutí o úpadku, veřejná dražba).

3.     Poplatníkem je převodce i nabyvatel. V tomto případě musí dojít k výměně nemovitostí. Oba dva subjekty jsou povinni platit daň společně a nerozdílně.

Předmět daně z převodu nemovitostí:

1.     Úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem – tento stav se vyskytuje u zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem.

2.     Úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případě odstoupení od smlouvy.

3.     Výměna nemovitostí – převody se považují za jeden. Daň se vybírá z vyšší ceny převodu nemovitosti.

4.     Další právní skutečnosti – vyvlastnění nemovitosti.

Základ daně z převodu nemovitostí:

1.     Cena nemovitosti platná v den nabytí (i když je sjednaná cena nižší).

2.     Cena platná v den sepsání osvědčení o vydržení.

3.     Cena platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu (v případě následné koupě najaté věci).

4.     Cena dosažená vydražením.

5.     Cena sjednaná v případě převodu nemovitostí v rámci samosprávného celku.

6.     V případě, kdy dojde ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem nebo dohodou.

7.     V případě, kdy dojde k vkladu nemovitosti do společnosti (s.r.o., a.s.).

8.     V případě, kdy dojde k vyvlastnění.

9.     V případě, kdy dojde k prodeji nemovitostí v insolvenčním řízení.

V případě, kdy dochází ke zvýšení základního kapitálu nemovitostí v obchodní společnosti.
 

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...