Právě se nacházíte: Domovská stránka Provoz firmy Personalistika Příjem zaměstnanců Základní slovník pracovněprávního a mzdového minima

Podnikejsnadno.cz

Základní slovník pracovněprávního a mzdového minima

03. 11. 09:43

Zaměstnanec – jedná se o fyzickou osobu, která je účastníkem pracovněprávního vztahu a jedná svým jménem.

Zaměstnavatel – jedná se o fyzickou i právnickou osobu, která je účastníkem pracovněprávního vztahu a jedná buď osobně nebo prostřednictvím vedoucích, zaměstnanců nebo statutárního orgánu.

Brigádník – jde o neoficiální název účastníka pracovněprávního vztahu, kdy tento vztah je zpravidla uzavřený na krátké období, za podmínky uzavření pracovního poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Těmi mohou být jednorázové práce, nepravidelné práce, práce malého rozsahu apod.

Odbory – za odbory se považují zástupci zaměstnanců. Odbory mají svá práva i určité postavení. Za odborovou organizaci vystupuje orgán určený stanovami odborů.

Práva odborů:

  • Právo kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy.
  • Právo požadovat informace a projednání od zaměstnavatelů.
  • Právo na provádění kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatele.

Kolektivní smlouva – upravuje mzdová i platová práva zaměstnanců, kteří mají uzavřený pracovněprávní vztah. Existuje několik druhů těchto smluv. Například podniková kolektivní smlouva. Při níž na jedné straně vystupuje zaměstnavatel a na druhé straně je odborová organizace. Dále můžeme uvést kolektivní smlouvu vyššího stupně. Ta se použije v případě, kdy by smlouvu uzavíral určitý svaz zaměstnavatelů a vyšší odborový orgán.

Pracovní řád – rozvádí ustanovení Zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů. Udává konkrétní podmínky povinností zaměstnanců a také posuzuje jejich porušení. Pracovní řád je považován za nejvýznamnější předpis zaměstnavatele.

Agenturní zaměstnávání – jde o formu zprostředkování zaměstnání formou pronájmu pracovní síly, kterou využívají různé agentury práce, personální agentury. Zaměstnanec je poté v pracovněprávním vztahu k agentuře.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...