Právě se nacházíte: Domovská stránka Komerční sdělení Jak se bezpečně oddlužit?
Získejte radu od našich odborníků zdarma!

Podnikejsnadno.cz

Jak se bezpečně oddlužit?

Okamžiky, kdy člověk nebude schopen splácet své pohledávky, může přijít z čista jasna. Ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá nemoc jsou častými příčinami. Důležité je, začít to včas a hlavně správně řešit. Jedním možným řešením je vyhlášení osobního bankrotu, co to je a jak se vyhlašuje, s tím vám pomůžeme.

 

Legální a bezpečná cesta

Oddlužit se bezpečně je řešení pro dlužníky, kteří se do svých problémů nedostali podnikatelskou činností, ale činností běžnou, jako je chod domácnosti. Jedná se o vyhlášené osobního bankrotu, kdy dlužníkovy hrozí exekuce a ztráta veškerého majetku.

 

Osobní bankrot

Dlužník, jenž není podnikatelem, může navrhnout insolvenčnímu soudu, aby jeho úpadek či hrozící úpadek byl řešen oddlužením, tedy bankrotem. Osobní bankrot je způsob, jak se zbavit dluhů v případě neschopnosti splácení. Jedná se o řešení, které by mělo zabránit pádu na úplné dno a zajistit věřitelům vymáhání pohledávek. Těm se tak objevuje možnosti získání části nebo úplné výše svých pohledávek.

 

Kdo může vyhlásit bankrot?

Oddlužení fyzických osob je řešení pro nepodnikající občany nebo pro bývalé živnostníky, kteří mají ukončenou živnost, ale zůstaly jim dluhy po svém podnikání. V takovém případě mohou využít tuto formu oddlužení. Oddlužit se nemohou aktivní živnostníci ani podnikatelé.

 

Podmínky osobního bankrotu

Podmínky jsou stanoveny insolvenčním zákonem a žadatel musí splňovat vyžadované znaky úpadku. Vyžadovanými znaky jsou:

 • více věřitelů (nejméně 2)
 • 30 denní prodlení se splácením peněžitých závazků
 • neschopnost své závazky platit

 

Pokud dlužník všechny vyžadované znaky splňuje, může si podat návrh na vyhlášení osobního bankrotu.

 

oddluzeni

 

Celý proces oddlužení

 • podání návrhu na povolení oddlužení

 • zahájení insolvenčního řízení soudem

 • rozhodnutí řízení

 • určení způsobu řešení

 • oddlužení

 

Návrh na osobní bankrot

Osoba podávající návrh na osobní bankrot musí doložit insolvenčnímu soudu, že není podnikatel a zároveň musí prokázat svou bezúhonnost v podobě čistého trestního rejstříku. Tato podmínka bývá většinou zlomová, jelikož dlužníci často zanedbávají své povinnosti, neplatí alimenty, pokuty atd..

 

Návrh se předkládá na předepsaném formuláři a musí obsahovat souhrn všech informací o dlužníkovi a jeho závazcích.

 

Formální stránka:

 • označení konkrétního soudu, který bude návrh řešit

 • údaje o dlužníkovi (návrh může podat pouze sám dlužník)

 • návrh musí být datován a podepsán

 

Faktická stránka:

 • označení dlužníka a osoby, které za něj budou oprávněné jednat

 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech

 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky

 

Možnosti řešení

Pokud insolvenční soud návrh schválí, je na řadě určení způsobu, jakým bude oddlužení probíhat. Ovšem insolvenční soud může návrh zamítnout, a to z důvodu nepoctivého záměru dlužníka. Nabízejí se dvě možnosti:

 • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

 • oddlužení plněním splátkového kalendáře

 

Konečná fáze

Po stanovení způsobu oddlužení, přichází na řadu samotný proces, kdy je podle domluvených podmínek dlužník povinen splácet své dluhy. Po uplynutí splátkového kalendáře nebo vyplacení z majetkové podstaty, je dlužník zbaven svých dluhů a může začít znova od začátku.

 
Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...