Právě se nacházíte: Domovská stránka Komerční sdělení Služby BOZP nejsou jen dokumentace a školení
Získejte radu od našich odborníků zdarma!

Podnikejsnadno.cz

Služby BOZP nejsou jen dokumentace a školení

Bezpečnost práce je dlouhodobý proces, jehož součástí není pouze dokumentace BOZP a školení zaměstnanců, ale i celá řada dalších procesů, které je dobré vzít v úvahu při řízení jakéhokoliv provozu. Tyto procesy vycházejí z běžné denní praxe a často jsou připraveny specialisty na služby BOZP nebo interními zaměstnanci dané společnost a posléze hodnoceny jak vedením daného provozu, tak i dozorujícími orgány státu v čele se státním úřadem inspekce práce. Součástí těchto procesů není pouze vedení školení a povinné dokumentace BOZP, ale i celá řada souvisejících procesů, které se k celé problematice BOZP vážou, a které není radno podcenit.

Předně je to zejména audit bezpečnosti práce a evaluace jednotlivých firemních procesů, který stojí na počátku kvalitně zpracovaných směrnic BOZP. Ač se tento krok zdá na první pohled čistě formální, opak je pravdou. Při auditu BOZP se totiž rozebere struktura firemních procesů až na jednotlivé kroky, ze kterých bude nejlépe zřejmé, jakým rizikům jsou Vaši zaměstnanci vystaveni, kde se nachází prostor pro zlepšení výsledků a produktivity daných úseků a konečně jakým směrem cílit náklady, aby byly vynaložené prostředky co nejvíce efektivní a celkově přispěly k lepší bezpečnosti na pracovišti. Většina výrobních a pracovních postupů totiž vzniká postupně, kdy se k nějaké základní činnosti přidávají následné kroky a zodpovědným pracovníkům tak často chybí perspektiva celku, ono klasické nevidění lesa pro stromy. Audit BOZP v tomto případě umožní krátce se zastavit a podívat se na danou firmu a její zaměstnance jako na organický a hlavně vzájemně provázaný celek.

Jednou z dalších důležitých služeb je zpracování traumatologického plánu a praktická organizace první pomoci, popř. požární cvičení. Jistě jsou všichni Vaši zaměstnanci řádně proškoleni z hlediska požární ochrany a první pomoci, nicméně je to často praktické používání těchto dovedností, které nejčastěji ukáže na slabiny či nejasnosti. Dobře probrané a zpracované směrnice Vám mohou v případě nehody ušetřit cenné minuty, kdy může jít i o život Vašich zaměstnanců. Je vždy důležité vědět, kde se nachází firemní lékárnička, nicméně vědí Vaši zaměstnanci opravdu, na co se používají všechny nástroje? Vědí s kým a kdy komunikovat v případě úrazu a jak řešit krizové situace tak, aby neohrozili ostatní pracovníky? I na tyto otázky Vám může odpovědět kvalitní zpracování krizových plánů.

Samostatnou kapitolou pak tvoří kontroly státního úřadu inspekce práce, při kterých se určitě vyplatí mít s sebou odborníky na BOZP. Kolikrát jsou totiž ze strany úřadu udělovány pokuty i za nesrovnalosti v administrativě či za špatné předložené dokumenty a právě v těchto případech Vám může pomoci rada či doprovod odborníka BOZP. Pokud se přeci jenom nějaká ta nesrovnalost najde, inspektorát dává zpravidla vždy doporučení na odstranění takového problému a s tím Vám opět pomůže odborník na BOZP.

Mezi další služby následně patří i revize tlakových nádob, certifikace osobních ochranných pracovních prostředků, nejrůznější směrnice pro manipulaci s nákladem či ergonomie pracoviště. Právě poslední zmiňovaná položka může sehrát poměrně významnou roli při efektivním zvyšováním produktivity práce. Jak ukazují některé studie, vhodná ergonomie pracoviště přispívá k nižšímu riziku onemocnění zaměstnanců, zvyšuje jejich spokojenost a snižuje počet ukončení pracovního poměru, čímž se významně zmenšují náklady na výcvik nových zaměstnanců.

  Jak vidíme, služby BOZP nekončí pouze u dokumentace a školení BOZP, i když jsou to zásadní pilíře celé problematiky BOZP. Jak nám potvrdil ředitel společnosti CRDR s.r.o. pan Martin Šimek, dobře řešená problematika bezpečnosti práce se projeví pozitivně nejen na snížené míře nehodovosti, ale aktivně přispívá k lepší efektivitě práce. Zkrátka peníze investované do profesionálního řešení komplexní problematiky BOZP mají dobrou návratnost, jak na neudělených pokutách, tak na lepších hospodářských výsledcích celé firmy. Proto nepodceňujme problematiku BOZP a zkusme v tomto využít rady a zkušenosti skutečných profesionálů v oboru, jako je právě společnost CRDR s.r.o.

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...