Právě se nacházíte: Domovská stránka Komerční sdělení Marketing, reklama a média - bez čeho se firma neobejde?
Získejte radu od našich odborníků zdarma!

Podnikejsnadno.cz

Marketing, reklama a média - bez čeho se firma neobejde?

02. 03. 16:43

V posledních letech, kdy začíná převažovat sledovanost online médií nad těmi klasickými a kdy lidé začínají víc věřit informacím šířeným prostřednictvím sociálních sítí než zprávám v novinách či v televizi, mohou i malé firmy a drobní podnikatelé budovat značku, dělat reklamní kampaně a efektivně komunikovat s klienty. Při tom je důležité vědět, kdo jsme, co chceme a jak toho dosáhneme.

Marketingová koncepce, marketingový plán

Marketingové firemní plány se od sebe liší a jejich podoba závisí na velkosti firmy, počtu zaměstnanců, předmětu podnikání a dalších faktorech. Pár bodů ale má většina plánů společných a jeho osnova by měla obsahovat tyto body:

 1. Celkové shrnutí – charakteristika firmy, její cíle a strategie pro určité období
 2. Situační analýza – důkladný rozbor současné situace (nabídka, postavení na trhu, zákazníci, konkurence), SWOT analýza
 3. Marketingové cíle – vyjádřené v konkrétních údajích, které se pak dají změřit a vyhodnotit (např. získat 100 nových zákazníků, zvýšit tržby o 15% apod.)
 4. Marketingová strategie – postup jak se ze současného stavu dostat k marketingovému cíli (způsob práce se zákazníky), marketingový mix (produkt, způsob prodeje, cena a propagace)
 5. Rozpočet – očekávané marketingové náklady, příp. tržby
 6. Systém měření a kontroly – vyhodnocování cílů marketingového plánu (kdy a jak)

Marketingová komunikace

V roce 2015 bude marketingová komunikace probíhat ještě více a účinněji prostřednictvím online médií. Proto by se měly firmy ještě více zaměřit na:

 • přizpůsobení svých webů a aplikací pro používání na chytrých mobilech a tabletech,
 • content marketing a vytváření ještě lepšího a zajímavějšího obsahu,
 • využívání sociálních sítí (kromě Facebooku i LinkedIn, Pinterest, Google+, Instagram ad.),
 • personalizovanou komunikaci se svými zákazníky.

Komunikaci s veřejností zprostředkovává také jednotná firemní identita, kterou tvoří povědomí o značce, logo, chování zaměstnanců, jednotný grafický design tiskopisů, polepů, letáků, plakátů. Lidé si pak spojí firmu s určitými barvami a tvary, typem písma, což na ně působí důvěryhodně a mohou si vytvořit ke značce vztah.

Reklama v klasických i online médiích

Reklama v klasických médiích (tisk, televize, rozhlas) je drahá a mohou si ji dovolit jen velké firmy. Se stále se zlepšujícími možnostmi internetu je účinná a levná reklama dostupná všem. Obě mají ale společné to, že každou mediální kampaň je důležité dobře promyslet, vytvořit podrobné zadání a marketingový plán. Zadání (klientský brief) by mělo obsahovat:

 • podrobné informace o firmě,
 • cíle reklamní kampaně,
 • informace o produktu,
 • informace o cílové skupině (věk, zaměstnání, volnočasové aktivity, média, která sleduje atd.),
 • časové období, během něhož bude reklamní kampaň probíhat,
 • média, která se pro kampaň využijí (tisk, televize, sociální sítě, emailing atd.),
 • finanční rozpočet.

S podrobným zadáním si pak podnikatel může dělat kampaň sám, s využitím firemních zaměstnanců, nebo si může najmout mediální agenturu.

  

Líbí se Vám článek?
Výhody pro Vás
1
Možnost pokládat dotazy odborníkům a jejich odpovědi přímo Vám zdarma!
2
Veřejný profil Vás nebo Vaší firmy na podnikátorovi zdarma!
3
Velké množství slev na služby Podnikátora!
4
Užitečné informace e-mailem z témat, které si sami nadefinujete!
Registrovat se cca 30 vteřin
Služby Podnikátora
Ke stažení

Zpracovávám...